Chuyên mục
ten-mien Công nghệ Quản trị Thương hiệu Tin tức

Tên miền thương hiệu doanh nghiệp? Đấu giá và mua bán tên miền?

Tên miền là tên gọi của một website. Một doanh nghiệp cần có tên thì một website cũng vậy. Khi thiết kế website, lựa chọn tên miền nhằm đơn giản hóa việc “gọi” về một website để xem nội dung trên website đó. VNNIC tổ chức đấu giá 50 tên miền .VN Dự kiến trong […]

Chuyên mục
ten-mien Quản trị Thương hiệu Tin tức

Tên miền (domain ) là gì?

Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ tĩnh, cố định: Là địa chỉ nhà hay mã zip code để thiết bị định tuyến  dẫn đường, một trình duyện cũng cần một tên miền để dẫn đường tới nơi chứa website của bạn (web server). […]